Natuurbeheer

Natuurbegraafplaats Geestmerloo komt voort uit de behoefte iets te doen voor de verbinding tussen de natuur en de mens. De mens neemt deel aan de natuurlijke keten van leven en dood. Hij komt eruit voort en keert er weer in terug. Sinds eeuwen heeft de mens natuur gebruikt voor eigen doeleinden.

Klimaatcrisis, gebrek aan voedsel en grondstoffen laten zien, dat grenzen van het gebruik zijn bereikt. Een nieuwe grondhouding is nodig. Bij alles wat we doen, zou het verstandig zijn om te bedenken welke invloed dit op de natuur heeft. De natuur wijst de weg.

Een nieuw bos, vlakbij Alkmaar

De heuvel aan de oostkant van Geestmerloo vormt een natuurlijke afscheiding van de naastgelegen provinciale weg. Aan de westkant
ligt het fietspad dat Alkmaar met het recreatiegebied verbindt. In het midden hebben de tienduizenden jonge boompjes veel ruimte om mooi uit te groeien.

Vlakbij het ceremoniegebouw hebben een aantal oudere bomen een nieuw thuis gevonden. Deze bomen komen bij het ziekenhuis in Alkmaar vandaan. De open plekken zijn ook waardevol voor de biodiversiteit: gras maakt plaats voor wilde bloemen en planten. Vele soorten insecten, vogels en kleine zoogdieren voelen zich thuis rondom de randen van deze open plekken. Centraal gelegen is het meer met de twee eilanden van de natuurbegraafplaats.

Natuurbeheer

De opbrengsten uit de natuurbegraafplaats komen direct ten goede aan het onderhoud van de natuur. Ook wordt een deel van de opbrengsten gereserveerd voor toekomstig natuurbeheer. Daarmee stellen we de toekomst van het bos veilig en waarborgen we dat
deze bijzondere plek behouden blijft. Als nabestaande kunt u hier altijd terugkeren om te gedenken.