De natuurbegraafplaats

Natuurbegraafplaats Geestmerloo is een bijzonder project. De natuurbegraafplaats is in het natuurgebied Geestmerambacht nabij Alkmaar gerealiseerd.

 

Over Geestmerloo

Het idee om ook in Alkmaar een natuurbegraafplaats te beginnen is afkomstig van de conceptueel denker Charles Lourens. Hij wist het recreatieschap Geestmerambacht in 2014 te enthousiasmeren voor het plan om 24 hectare beschikbaar te stellen.

Geestmerloo is een samenwerkingsverband tussen Geestmerambacht, Dunweg Uitvaartzorg en Natuurbegraafplaatsen Van Waarde. Na een lange voorbereidingsperiode wordt in 2019 begonnen met de realisatie van de natuurbegraafplaats. In de zomer van 2020 is Geestmerloo geopend.

Lees verder

 

Geschiedenis

In de middeleeuwen bestond Geestmerloo uit drassige grond dat geschikt werd gemaakt voor landbouw. Omstreeks de uitbraak van de koeienpest in 1800 is men overgeschakeld naar tuinbouw. De vruchtbare  bagger uit de sloten werd gebruikt op de akkers. Hierdoor werden de sloten steeds breder en ontstond het Rijk der Duizend Eilanden. Elke eiland kreeg een andere naam. 

De kavels waren uitsluitend per schuit bereikbaar en versnipperd, wat de exploitatie van de gronden arbeidsintensief en zwaar maakte. De waterkwaliteit was in grote delen slecht omdat het gebied dienst deed als open riool voor de omliggende dorpen. Ook loosden 4 zuurkoolfabrieken en een conservenfabriek ongezuiverd op het polderwater. Rond 1960 werd besloten tot ruilverkaveling. Het gebied van Geestmerambacht werd gereconstrueerd waarbij ruimte was voor een groot recreatiegebied. 

Het hele recreatiegebied is ongeveer 220 hectare groot. Het meer, De Zomerdel, neemt daarvan 85 hectare in beslag.De grond en het zand dat uit het meer gehaald is, is gebruikt voor de bouw van Alkmaar Noord.

 

Foto & Video

De schoonheid van de natuur raakt ons elke dag weer en daarom maken we regelmatig foto’s.

Op onze fotopagina komen diverse foto albums te staan over de ontwikkeling van de natuurbegraafplaats.

Hier vindt u ook een video die een impressie geeft van de natuurbegraafplaats.

Bekijk onze fotopagina

 

Voorzieningen

Natuurbegraafplaats Geestmerloo heeft goede voorzieningen, zoals een parkeerplaats, een ontvangsthuis en een mooie ceremonieruimte. Het is mogelijk om met een aantal genodigden de afscheidsceremonie op natuurbegraafplaats Geestmerloo te houden.

Op diverse plaatsen hebben we zitbanken in de natuur geplaatst, waar bezoekers even kunnen zitten om de natuur van Geestmerloo te ervaren.

Lees verder