Over ons

Natuurbegraafplaats Geestmerloo ligt in Koedijk, Noord-Holland, aan de zuidkant van het recreatie- en natuurpark Geestmerambacht. Het is een bijzonder project waarbij voormalig landbouwgebied wordt omgevormd naar nieuwe natuur.

In de Middeleeuwen maakten de “Geestmannen”, de toenmalige bewoners, de drassige grond geschikt voor landbouw. Rond 1800 schakelden zij over op tuinbouw. Voor hun akkers was de vruchtbare bagger uit de sloten heel belangrijk, door het vele baggeren werden de sloten steeds breder en ontstond het ‘Rijk der Duizend Eilanden’.

Het bewerken van de gronden was voor de tuinbouwers zeer arbeidsintensief en zwaar. Er was een versnipperd grondgebruik en de verkavelingtoestand was uitermate slecht. Bijna alle kavels waren uitsluitend per schuit bereikbaar. Ook het aantal kavels per bedrijf was zeer groot. De toepassing van moderne productiemethoden was vrijwel niet mogelijk.

In de jaren zestig werd besloten om door middel van ruilverkaveling het Geestmerambacht te reconstrueren. Zo werd het ook mogelijk een groot recreatiegebied aan te leggen dat grenst aan het bestaande natuurgebied ‘Kleimeer’.

In het Geestmerambacht moest voor de uitvoering van de ruilverkaveling zand worden gewonnen voor wegen en woonwijken (o.a. van Alkmaar). Hierdoor is de grote plas ‘ De Zomerdel’ ontstaan.

Natuurbegraafplaats

Sinds ongeveer 40 jaar bestaan natuurbegraafplaatsen in Engeland. In Nederland zijn de meeste natuurbegraafplaatsen in de afgelopen 10 jaar begonnen. Het idee om ook in Alkmaar een natuurbegraafplaats te beginnen is afkomstig van de conceptueel denker Charles Lourens. Hij wist het recreatieschap Geestmerambacht in 2014 te enthousiasmeren voor het plan om 24 hectare beschikbaar te stellen.

Geestmerloo is een samenwerkingsverband tussen Geestmerambacht, Dunweg Uitvaartzorg en Natuurbegraafplaatsen Van Waarde. Na een lange voorbereidingsperiode wordt in 2019 begonnen met de realisatie van de eerste natuurbegraafplaats in Noord-Holland. In de zomer van 2020 is Geestmerloo geopend.

Online inschrijven

Het is mogelijk om via onze website een plek te reserveren op Natuurbegraafplaats Geestmerloo. Na ontvangst van uw gegevens nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak.

Lees meer over het reserveren van een graf