Overeenstemming inrichting Natuurpark Geestmerloo

Het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht heeft donderdag 4 april ingestemd met de overeenkomsten die gesloten moeten worden voor de realisatie van Natuurpark Geestmerloo. Alle lichten staan nu op groen om het als recreatiegebied met natuurbegraafplaats in te richten.

Natuurbegraafplaats Geestmerloo gaat een gedeelte van het terrein, het noordoostelijke deel, pachten voor het natuurbegraven. De afspraken over de pacht, de aanleg en het beheer zijn in de overeenkomsten vastgelegd. Natuurbegraafplaats Geestmerloo is de 1e natuurbegraafplaats in Noord-Holland. De inrichting van de zuidwestelijke helft van het natuurpark is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van Provincie Noord-Holland.

Geplaatst in Alle berichten, Nieuws