Stand van zaken

Natuurbegraafplaats Geestmerloo is nog volop in ontwikkeling. Het idee om ook in Alkmaar een natuurbegraafplaats te beginnen is afkomstig van conceptbedenker Charles Lourens. Onvermoeibaar heeft hij jaren lang zijn best gedaan om partijen te enthousiasmeren voor dit ambitieuze project. En met succes. De realisatie van Geestmerloo is nu aanstaande. Het is een samenwerkingsverband tussen Geestmerambacht, Dunweg Uitvaartzorg en Natuurbegraafplaatsen van Waarde.

Landschapsarchitect Ada Wille heeft het ontwerp gemaakt. Dit is vervolgens in diverse sessies met verschillende partijen, waaronder omwonenden, besproken. Op dit moment worden de bestektekeningen gemaakt voordat met de aanleg begonnen kan worden.

Wat gaat er gebeuren?

In het centrum van Geestmerloo komt een grote vijver. De grond die hierbij vrijkomt, wordt gebruikt voor het ophogen van de oevers, waardoor er ruimte ontstaat voor een gedeelte waar de natuurbegraafplaats komt. Aan de overzijde van het water is juist weer ruimte voor diverse vormen van recreatie.

Dit najaar wordt begonnen met de aanleg.

Interesse in Geestmerloo?

Overweegt u om een laatste rustplaats te kiezen op Natuurbegraafplaats Geestmerloo?
Maak uw interesse kenbaar