Is het verstrooien van as ook mogelijk?

As uitstrooien in de natuur is op Geestmerloo niet mogelijk omdat asresten  stoffen bevatten die van invloed zijn op de natuurlijke vegetatie als ze in de humuslaag terecht komen.

Wel is het mogelijk de as te begraven in een graf onder de humuslaag. Dit kan ook in een urn, mits de urn geen belasting vormt voor de natuur.