De technische tekeningen zijn bijna klaar

Op dit moment worden de ontwerptekeningen uitgewerkt in een bestek. Daarna kan in juni het werk worden aanbesteed.

Ondertussen vinden al wel een aantal voorbereidingswerkzaamheden in het terrein plaats. Zo gaan we in april het terrein inmeten en terreinonderzoek doen. Dit is nodig om te beoordelen of de grond bijvoorbeeld stevig genoeg is voor het bouwen van de bruggen.

Ook worden borden geplaatst om aan te kondigen dat het natuurpark op die locatie gerealiseerd gaat worden. Drie bestaande schuren aan de Nauertogt nr 21a worden ook bij Natuurbegraafplaats Geestmerloo betrokken. Natuurbegraafplaats Geestmerloo is bezig met het maken van een plan voor deze schuren.

In een van de schuren zal het kantoor komen. In de andere schuren komt een ontvangstruimte en er wordt gedacht aan een schaapskooi. De schapen worden dan ingezet voor de begrazing in het park en de wijdere omgeving.

De bouwkundige aanpassing van de gebouwen, onder andere de sanering van het aanwezige asbest, moet nog worden uitgewerkt in overleg met gemeente Alkmaar en Recreatieschap Geestmerambacht. Volgens de huidige planning zal in oktober 2019 daadwerkelijk met
de uitvoering van het werk worden begonnen. Graafmachines zullen dan een waterpartij uitgraven en een 6 meter hoge heuvel aanleggen. In het voorjaar van 2020 zal het natuurpark klaar zijn en kunnen recreanten er gebruik van maken!

Geplaatst in Alle berichten, Nieuws